O nas

logo_male
Zarząd Klubu
Antoni Mazalewski – Członek Honorowy Zarządu
Teresa Ziniewicz – Tur – Prezes Zarządu
Anna Modzelewska – Zastępca Prezesa Zarządu
Jakub Staśkielunas – Zastępca Prezesa Zarządu
Dominika Klucznik – Sekretarz Zarządu
Zbigniew Mackiewicz – Członek Zarządu
Członkowie Klubu
Andrukanis Anna
Idzikowska Marcelina
Karłowicz Katarzyna
Mackiewicz Zbigniew
Maksimowicz Julia
Modzelewska Natalia
Bizio Natalia
Luto Hubert
Rukszan Sandra
Zajko Gabriela
Gryguć Monika
Brzostowski Karol
Grabowska Maja
Gryguć Marci
Selwent Michał
Staśkielunas Jakub
Dawid Daniłowicz
Dulewicz Kacper
Jurgielanis Jakub
Porębny Kacper
Porębna Zuzanna
Wieczorek Aleksandra
Klucznik Dominika
Miszkiel Laura
Rydzewska Alicja Wiktoria
Zianowicz Weronika
Daniłowicz Filip
Jurkun Filip
Sikorska Iga Patrycja
Wołos Iga
Żmijewski Bartłomiej
Rutkowski Filip
Krzysztof Waldemar Tur
Marian Cezary Teodorowski
Weronika Jodzis

STATUT
Klubu Historycznego im. Armii Krajowej
przy Gimnazjum Nr im. Jana Pawła II w Sejnach

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Klub Historyczny im. Armii Krajowej jest jednostką organizacyjną powołaną w oparciu o
„Porozumienie o współpracy” zawarte pomiędzy Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej a Kuratorium Oświaty.
Klub współpracuje z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej najbliższym terytorialnie w stosunku do siedziby Klubu.

§ 2
Siedzibą Klubu Historycznego jest Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach przy ul. Adama Mickiewicza 36.

§ 3
Klub posługuje się chronionym prawnie Znakiem przedstawiającym kotwicę Polski Walczącej na biało-czerwonym tle, zamkniętą w otoku z napisem:
KLUB HISTORYCZNY ● IM. ARMII KRAJOWEJ ●.
Autonomię Klubu potwierdza umieszczony pod otokiem napis z nazwą szkoły
będącej siedzibą Klubu.
II. Cele
§ 4
Celami działania Klubu są:
1. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie:
a. działalności Służby Zwycięstwu Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Armii Krajowej
(AK) oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II
Wojny Światowej i w okresie zniewolenia komunistycznego;
b. dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie;
c. zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na
obywatelach polskich;
d. represji, których Polacy dążący do przywrócenia niepodległości, doznawali od okupantów oraz władz PRL,
2. krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej,
3. kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii, tradycji i po- winności wobec Państwa.

§ 5
Klub Historyczny im. Armii Krajowej realizuje swoje cele przez:
1. organizację sesji klubowych,
2. podejmowanie własnych inicjatyw,
3. czynne uczestnictwo w akcjach i spotkaniach organizowanych przez ŚZŻ AK
4. rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i stowarzyszeniami
historycznymi,
5. prowadzenie działalności badawczej i informacyjnej.

§ 6
Klub Historyczny im. Armii Krajowej realizuje swoje cele w zgodzie ze Statutem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

III. Zarząd Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

§ 7
1. Zarząd Klubu Historycznego im. Armii Krajowej składa się z minimum czterech osób: w tym opiekuna/prezesa Klubu i sekretarza.
2. Honorowym członkiem Zarządu Klubu winien zostać, jeśli to możliwe Żołnierz Armii Krajowej współpracujący ze Szkołą.

§ 8
Do podstawowych obowiązków Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej należy:
1. kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu Klubu oraz w zgodzie ze ŚZŻ AK,
2. organizowanie sesji klubowych z prelegentami realizującymi cele określone w Statucie Klubu oraz ŚZŻ AK,
3. przyjmowanie oraz rozpatrywanie inicjatyw członków Klubu, a w przypadku zaakceptowania inicjatywy, jej realizowanie,
4. dopełnianie formalności związanych ze współpracą z innymi organizacjami oraz
stowarzyszeniami,
6. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz wydaleniu członków Klubu.

§9
1. Zmiana w składzie Zarządu odbywa się na podstawie uchwały większości kwalifikowanej 2/3 członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.
2. Czynne jak i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Klubu
3. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
4. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s